Gửi Yêu cầu

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Tiêu đề liên hệ

Nội dung liên hệ

Thông tin liên hệ

Head Office : 42 Nguyen Van Linh Street, Phu My 1 Industrial Zone – Tan Thanh District – Ba Ria Vung Tau Province.
Tel : 064 922 575 – Fax : 0643 922 576

Ha Noi City Branch : Number 89, Co Linh street, Long Bien district, Ha Noi city.

Tel : 0933 654 706