Thảm dính bụi phòng sạch Sticky Mat (30 tấm)

50,000