Bộ quần áo phòng dịch/ Set quần áo phòng dịch Ebisu

Liên hệ 0933 458289
ebisu@ebisu.com.vn

Bộ quần áo phòng dịch/ Set quần áo phòng dịch Ebisu

( Set quần áo y tế : bao gồm bộ quần áo – găng tay- kính che mặt- khầu trang và bao giày )

Với 2 loại chất liệu : Vải không dệt PP và vải không dệt SMMMS – sản phẩm sử dụng trong y tế và chỉ dùng 1 lần.

Gọi cho chúng tôi nhé  Ebisu VN 

Hotline: 0933 654 707

Email: ebisu@ebisu.com