Tấm thấm hóa chất (Chemical & Hazardous Spill Pad)

Thông tin đặt hàng

Tên của bạn: (*)

Email của bạn:(*)

Sản phẩm cần mua:(*)
Tấm thấm hóa chất (Chemical & Hazardous Spill Pad)

Chú thích thêm:

Số điện thoại: (*)

Đặt Hàng

HOTLINE: 0933 458 289
Thông tin thêm

Tấm thấm hóa chất (Chemical & Hazardous Spill Pad)

– Thấm hóa chất tràn vãi

– Kích thước: 40cm x 50cm x 5mm

– Vật liệu: Polypropylene

– Khả năng thấm hút: 1.25L/tấm

– Đóng gói: 100 tấm/kiện